TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

Tarieven
Intakegesprek (45 min) vrijblijvend en kostenloos
Kind/jongerensessie regulier (45 min) € 75,-
Kindjongerensessie EMDR (per 15 minuten) € 25,-
Bezoek/gesprek school (45 min) € 75,-
Telefonisch consult gratis

Wachtlijst
Er is momenteel geen wachtlijst.

Verwijzing
Een verwijzing door de huisarts is niet noodzakelijk.

Vergoedingen
Sunny Side Up is aangesloten bij de VIT (Beroepsvereniging voor therapeuten), RBCZ en bij AGB. Hierdoor vergoeden veel zorgverzekeraars gedeeltelijk de consulten. Vergoeding vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB) is ook mogelijk.

Of u (een deel van) de kosten kunt declareren hangt dus af van uw polis. Informeer voor de zekerheid bij uw zorgverzekeraar naar de vergoedingen.

Beroepsvereniging
Om kwaliteit te kunnen waarborgen heb ik mij aangesloten bij de beroepsvereniging VIT. Zowel bijscholing, intervisie als supervisie wordt door de beroepsvereniging vereist gesteld aan haar leden. Het klachtenreglement en de gedragscode staan garant voor een juiste uitoefening van het beroep.

Klachten en geschillen
Omdat ik me heb aangesloten bij SCAG kunt u als cliënt rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij eventuele klachten. Vaak zullen we dit samen kunnen oplossen, maar het kan zijn dat dit niet lukt. U mag dan een klacht indienen.
Met mijn lidmaatschap bij SCAG voldoe ik aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en draag ik bij aan de kwaliteit van zorg. Klik hier om naar de website van SCAG te gaan.

Codes
AGB code MCT Karremans 90101061
AGB code Kinderpraktijk Oisterwijk 90060626
lid van beroepsverenigingen VIT (Kindertherapeut) 672.21.A en RBCZ 170852 R
KVK 17220367