VOOR VERWIJZERS

Kinderen worden altijd aangemeld door de eigen ouder(s)/verzorgers. Maar het kan zijn u vanuit uw beroep regelmatig te maken heeft met kinderen waarvan u denkt: ‘Het gaat niet zo goed met dit kind’. Neem gerust contact op om te overleggen over een passende verwijzing.

Leerkracht/IB-er:
– leerprestaties van leerlingen zijn onvoldoende of gaan ineens achteruit;
– het gedrag van de leerling in de klas of op het schoolplein valt op/baart u zorgen;
– er zijn problemen in de thuissituatie.

Huisarts/schoolarts:
EMDR therapie is voor allerlei problemen geschikt. Lees hierover onder het kopje: wanneer EMDR nodig?
Contra indicaties zijn IQ<80 en/of ernstige psychiatrische persoonlijkheids- problematiek.
Bij twijfel of uw patiënt/cliënt geschikt is voor de vorm van therapie neemt u dan contact op.

Klik hier voor contactgegevens