Kinder- en Jongerentherapie

KORTDUREND EN ZEER SUCCESVOL!

Welkom bij Kinder- en Jongerenpraktijk Sunny Side Up, een praktijk gericht op ondersteuning van kinderen en jongeren van 6-18 jaar. In een veilige en vertrouwde omgeving kunnen zij zich open stellen en hun zorgen delen. Ik behandel diverse problemen, zoals angst, depressieve gevoelens, gedragsproblemen, zelfbeeld- en zelfvertrouwensproblemen, rouw en verlies, schoolgerelateerde problemen, identiteitsproblemen en trauma.

Met een persoonlijke benadering werk ik samen met kinderen en jongeren om hun unieke behoeften en doelen te begrijpen. Ouders en verzorgers worden actief betrokken in het therapieproces om de beste resultaten te garanderen. De therapieën omvatten onder andere speltherapie, CGT, EMDR, oplossingsgerichte therapie, systeemtherapie, gesprekstherapie, creatieve therapieën die aansluiten bij de interesses van de cliënt.

Ik geloof in de kracht van vroege interventie en preventie om toekomstige problemen te voorkomen. In mijn praktijk is elk kind waardevol en verdient het de kans om te groeien en te ontwikkelen. Neem vandaag nog contact op om te bespreken hoe ik kan helpen. Samen bouwen we aan een gelukkiger en veerkrachtiger toekomst voor uw kind of jongere.

Met elkaar lossen we een probleem op en komt er meer plek voor de sunny sides!

MARJOLEIN VUGS

Kinder- en Jeugdtherapeute
Kinder- en Jeugdcoach
EMDR-practitioner i.o.
Co-trainer Rots & Water
Kindertrainer Mindfulness
Ervaringsdeskundig HSK en NLD