EMDR Therapie voor kind en jeugd

KORTDUREND EN ZEER SUCCESVOL!

Kinder- en Jeugdpraktijk Sunny Side Up is gericht op kortdurend begeleiden en ondersteunen van kinderen van 4-20 jaar die te maken hebben gehad met een nare ervaring zoals een inbraak of overval, verkeersongeval, lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, (seksueel) misbruik, verlies van een dierbare, etc. Een groot deel van de kinderen en jongeren kan een schokkende ervaring goed verwerken. Een ander deel krijgt later last van deze ervaring(en).

Een kind of jongere komt voor EMDR in aanmerking wanneer het kampt met problemen, waarvan vermoed wordt dat ze te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen.

Toepassing van EMDR is mogelijk bij kinderen van alle leeftijden. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden voordat de taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling.

Wees welkom, ik help je graag!

Met elkaar lossen we jouw probleem op en komt er meer plek voor je sunny sides!

MARJOLEIN VUGS

Kinder- en Jeugdtherapeute
Kinder- en Jeugdcoach
EMDR-practitioner i.o.
Co-trainer Rots & Water
Kindertrainer Mindfulness
Ervaringsdeskundig HSK en NLD