MEER OVER EMDR

EMDR is een behandelvorm voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische ervaring. Ingrijpende gebeurtenissen zoals een ongeluk, seksueel geweld, echtscheiding, plotseling overlijden of een overval bijvoorbeeld.

EMDR bij volwassenen
EMDR therapie lijkt meer en meer één van de beste psychotherapeutische ontwikkelingen in de 21e eeuw binnen de geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks krijgen veel mensen te maken met een nare ervaring zoals een inbraak of overval, verkeersongeval, lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, (seksueel) misbruik, verlies van een kind of geliefde, ziekte, etc. Een groot deel van de mensen kan de nare ervaring goed verwerken. Een ander deel kan na de nare gebeurtenis of zelfs jaren later last krijgen van deze ervaring(en).
Vaak ontstaan daardoor lichamelijke klachten. De behandeling van deze klachten was in het verleden vaak ingewikkeld, langdurig en vaak ook zonder succes. De laatste ontwikkelingen op het gebied van verwerking van psychotrauma maken duidelijk dat de verwerking van traumatische behandelingen in bepaalde gevallen aanmerkelijk kan worden versneld door het toepassen van EMDR. Vòòr 1994 waren er wel 50 sessies nodig voor de behandeling van PTSS. Met EMDR kunnen we dit aantal aanzienlijk terug brengen tot gemiddeld 3 sessies bij enkelvoudige nare of traumatische ervaringen. Vastgesteld is dat de werking ook lange tijd na de behandeling nog steeds effectief is.

Wat betekent EMDR?
EMDR betekent letterlijk Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit staat voor een techniek waarbij het telkens wisselen van de aandacht van links naar rechts met oogbewegingen – en soms ook geluiden en aanraking via de knieën – centraal staat.

Geschiedenis van EMDR
Amerikaans psychologe Francine Shapiro beschreef deze therapie voor het eerst in de jaren tachtig. Want wat ontdekte zij toen zij eens per toeval haar ogen horizontaal liet heen en weer bewegen, terwijl ze dacht aan dingen die negatieve emoties opwekten? Dat dit die emotionaliteit liet zakken of helemaal wegnam.

Al snel merkte Shapiro dat er niet alleen desensitisatie – het ongevoelig maken van – optrad, maar dat cliënten ook spontaan positievere gedachten kregen over zichzelf en de wereld. Dat zorgde ervoor dat de door haar ontdekte traumaverwerkingstechniek in de jaren erna verder uitgewerkt en ontwikkeld werd tot een volwaardige en effectieve therapie.

Hoe werkt EMDR?
Hoe EMDR precies werkt, is nog niet helemaal duidelijk. Maar meerdere wetenschappelijke studies hebben de werkzaamheid inmiddels wel aangetoond. Centrale rol spelen in elk geval de oogbewegingen en het werkingsmechanisme achter het principe “links-rechts-links”.

Terwijl de therapeut vraagt aan het traumatische beeld te denken, volgt de patiënt tegelijkertijd zijn vingers van links naar rechts. Omdat beide hersenhelften hiermee aangesproken worden, lijkt er iets te gebeuren waardoor de kracht en de emotionele lading van een nare herinnering afneemt.

EMDR bij kinderen
Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen en jongeren kunnen klachten en problemen hebben die terug te herleiden zijn naar ingrijpende en traumatische gebeurtenissen. In het geval dat er een duidelijk verband kan worden gelegd tussen de klachten van een kind en één of meerdere ingrijpende, beschadigende ervaringen, kan EMDR zeker van pas komen. EMDR kan al voor kinderen van jonge leeftijd volkomen veilig worden ingezet.

Lees meer over: