INFORMATIE

Klachten
Kinderen kunnen worden geconfronteerd met ingrijpende ervaringen, zoals een ongeluk, operatie, woningbrand, pesterij, seksueel misbruik of mishandeling. Hierdoor kunnen allerlei emotionele en lichamelijke klachten ontstaan. Ook gedragsproblemen komen vaak voor.

Psychologische schade
Lange tijd is gedacht dat posttraumatische stressreacties niet voorkwamen bij kinderen, omdat het geheugen nog niet rijp genoeg zou zijn om schokkende gebeurtenissen op te slaan. Intussen weten we wel beter. Kinderen zijn kwetsbaar voor gebeurtenissen die zij als traumatisch ervaren en daardoor leiden tot psychologische schade.

Ontwikkeling
Als een kind na een of meerdere ingrijpende ervaringen te veel in beslag wordt genomen door negatieve psychologische gevolgen, houdt het onvoldoende energie over om zich te richten op ontwikkelingstaken. Aanhoudende klachten kunnen leiden tot ontwikkelingsachterstand op diverse fronten: lichamelijk, emotioneel, sociaal, cognitief, biologisch en neurobiologisch.

Reacties
Kinderen vertonen in verschillende ontwikkelingsfasen uiteenlopende reacties op schokkende gebeurtenissen. Deze reacties zijn niet altijd meteen herkenbaar als posttraumatische stressreacties. Veelvoorkomende klachten bij getraumatiseerde jonge kinderen van een tot zeven jaar zijn: steeds aan de gebeurtenis denken, nachtmerries, angsten, snel kwaad zijn, moeite met concentreren en slaapproblemen. Ook kunnen zij extra aanhankelijk zijn of lichamelijke klachten hebben als hoofd- of buikpijn. Daarnaast kan er sprake zijn van gevoelens van hulpeloosheid, die tot uiting komen in regressief, agressief of destructief gedrag en moeite met separatie van de ouder (vastklampen). Herkenning is van belang om – indien geïndiceerd – adequate behandeling te bieden.

Traumabehandeling met EMDR
EMDR is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken. Met als doel herinneringen aan nare gebeurtenissen te ontdoen van hun negatieve emotionele lading. Daardoor verdwijnen ook de klachten. De behandelmethode wordt in Nederland sinds 1994 toegepast bij volwassenen en sinds 2000 bij kinderen en jongeren.

Lees meer

coaching
jeugdtherapie
mindfulness