EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit betekent: door oogbewegingen minder gevoelig worden en opnieuw informatie verwerken. EMDR is een kortdurende effectief bewezen behandelmethode om ingrijpende of schokkende gebeurtenissen die mensen niet goed hebben verwerkt alsnog te verwerken.

Afleiding
Bij EMDR behandeling wordt de onaangename ervaring bewust teruggehaald met alle beelden, gevoelens en lichamelijke sensaties die daarbij horen. Tegelijk wordt een afleidende taak aangeboden.
Dit kan op verschillende manieren:
1) het met de ogen volgen van de hand van de therapeut die op 30 cm afstand van het gezicht heen en weer beweegt
2) via een koptelefoon luisterend naar tikjes die afwisselend in het linker en rechteroor worden aangeboden
3) tactiele stimulatie door afwisselend op de rechter- of linkerhand of knie te trommelen of te tappen. Door deze afleidende taak kan de informatieverwerking beter plaatsvinden.

Effectief
EMDR is een bewezen effectieve behandelmethode. De effectiviteit van EMDR voor posttraumatische stress-stoornis, ofwel PTSS, is in verscheidene gerandomiseerde, gecontroleerde studies vastgesteld.

Folder over EMDR
Voor meer informatie kunt u de folder over EMDR van de samenwerkende EMDR therapeuten hier doorlezen.

Kies voor de behandeling met EMDR voor een ervaren therapeut of psycholoog met een gedegen opleiding. Tijdens de therapie kunnen er onverwachte reacties optreden of onbedoelde herinneringen worden opgeroepen die die door mensen zonder ervaring niet goed zijn te hanteren. Therapeuten maken veel afwegingen tijdens de behandeling. Professionaliteit zorgt ervoor dat kinderen in staat zijn om de behandeling aan te kunnen, dat de emoties niet te hoog oplopen en laat het proces goed verlopen.

coaching