VOOR OUDERS

Kinderen en jongeren maken in hun leven van alles mee. Dit zijn vaak plezierige gebeurtenissen, maar soms zijn het schokkende en ingrijpende ervaringen. Gelukkig verwerkt een groot deel van de kinderen dit op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich problemen na deze gebeurtenis(sen).

EMDR
EMDR komt in aanmerking wanneer het kind of de jongere probleemgedrag laat zien, waarvan vermoed wordt dat ze te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen. EMDR werkt vaak snel, maar kan ook best intensief zijn. Ik zal daarom niet alleen vertellen wat er gaat gebeuren, maar ook uitgebreid bespreken hoe uw kind of puber na de therapie zijn emoties zo goed mogelijk de baas kan blijven. EMDR therapie zorgt ervoor dat het voor een kind steeds gemakkelijker wordt om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden van de gebeurtenis en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Alle effecten van de therapie dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in het leven van uw kind.

Welke leeftijd?
Toepassing van EMDR is mogelijk bij kinderen van alle leeftijden. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden voordat de taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling. Lees hier meer over welke factoren belangrijk zijn bij het ontwikkelen van een trauma en welk probleemgedrag kinderen en jongeren in verschillende leeftijdsfasen laten zien als ze worstelen met een trauma.

Contact
Vermoedt u dat uw kind of puber kampt met een trauma, of heeft hij een nare of schokkende gebeurtenis meegemaakt, waar hij nog steeds last van heeft? Maak dan nu een afspraak.

Klik hier voor contactgegevens

jeugdtherapie